Borsa Nasıl İşlemektedir?

Borsalarda, arz ve talep dengesine göre maliyetler oluşmaktadır. Arz ve talep üstüne tesirli olan çoğu etmen bulunduğu için de borsalarda dalgalanmalar ortaya gelmektedir. İşlem yapmış bir yatırımcının iyi bir pazar takibi yapılması bu nedenden dolayı gerekmektedir. Yatırımcının bu dalgalanmaya kapı aralayan etkenleri bilmesi, tehlikeleri muayene altına alması manasına gelmektedir. Bu sebeple de borsada işlem yapmadan evvel kişilerin bilgi sahip olmaları gereklidir. Borsada ticari mal ya da evrakı, arz eden ve talep eden doğrultular bir araya gelirler. Bu bir araya gelme önceden fiziki olarak meydana geldiyse de ardından fiziki olmayan biçimlerde yapılmaya başlanmıştır.

Artan finans hacmi, teknolojinin ilerlemesi, ekonomi durumu, kişilerin riskten savunmak emeliyle vadeli işlem inşa etmek istemeleri, ürün detaylılığının yükselmesi gibi muhtelif unsurlardan kaynaklı fiziki olmayan alış veriş yapılmaya başlanmıştır. Kısacası alıcı ve satıcılar uzaktan işlemlerini yapmaktadırlar.

Malların Fiziki Alım-Satımı

Mal arz edenler ile talep edenlerin, kendisi isimlerini belirleme ettikleri aracılar aracılığı ile yapılan işlemlerde fiziki bir alım – satım mevzu bahis değildir. Fiziki olarak bir malın alınıp – satılmaması da bu işlemlerin defa daha süratli ve güvenilir bir şeklinde yapmasını olası kılmıştır. Bir malın fiziki olarak alınması çoğu prosedürün yapmasını gerektirir ve bu da vakit demektir. Güvenlik manasında ise muhafaza ve çalınma gibi meseleler fiziki olmayan alım – satım işlemleri ile önlenmiştir.

Borsada Etkinlik Ve Düzen

Dünya üstünde ne kadar borsa etkinlik işaret ediyorsa o kadar değişik çalışma düzeni bulunmaktadır, olarak tanımlanmaktadır. Borsaların müessesesel özelliklerinin olması ve her gayret gösteren borsa binasının uygulanması gerekli tebliğ maddeleri dışında, kendisine has kaideleri da yer almaktadır. Bu sebeple tek bir borsa tarzından söz etmek olası değildir. Çalışma prensibi temelde, arz ve öğrenci bağlı makul şartların gerçekleşmesi neticesinde alım – satım prosedürünün yapmasına dayanır. Borsa pazarını ayrıntılı bir şeklinde mevzu alan bir kitapta, borsaların anapara pazarının bünyesinde bir alt yapıya sahip oldukları söylenmektedir.

Sermaye Pazarı

Sermaye pazarının birincil ve ikincil pazar olarak iki bölümden oluştuğu biliniyor. İlk olarak belirlenen pazarda, yeni ihraç edilen menkul değerlerin karşılığı olarak uzun vadeli fonlar endüstriye transfer edilir. İkincil pazarda ise önceden ihraç edilmiş olan menkul değerler, şahıslar arasında el değiştirmektedir. İkincil pazarda oluşan el değiştirme, şahıslar ve endüstri arasında bir para aktarımını delegasyon etmemektedir. Bu sebeple de ikincil pazarların anapara piyasasından ayrıldığı ve bir borsa bulunduğu kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın