Devlet Destekli KOBİ Kredisi Nasıl Alınır?

Devlet destekli KOBİ kredisi almak için öncelikle sahip olduğunuz işletmenin KOBİ kavramına uygun bir işletme olması şartı aranmaktadır. Yani işletmeniz KOBİ standartları çerçevesinde hizmet vermiyorsa devlet destekli KOBİ kredisi almanız mümkün değildir. İşletmenizin KOBİ statüsünde kabul edilmesi için öncelikli olarak işyerinizde 250 kişiden daha az çalışanın hizmet veriyor olması gerekmektedir. Eğer işletmeniz söz konusu olan bu ve diğer KOBİ statüsü şartlarını karşılıyorsa devlet destekli KOBİ kredisine başvurabilirsiniz. KOBİ kredileri “Ticari Kredi” veya “İşletme Kredisi” kapsamına verilmektedir. Bu hususta devlet genellikle KOBİ’lere Türkiye Halk Bankası ya da KOSGEB aracılığı ile kredi desteği sunmaktadır. Dolayısıyla devlet destekli KOBİ kredisinin başvuru şekli ve başvuru esnasında talep edilen belgeler de başvurduğunuz kuruma göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye Halk Bankası KOBİ Destek Kredisine Nasıl Başvurulur?

Türkiye Halk Bankası KOBİ’lere “Ticari Kredi” kapsamında kredi desteği vermektedir. Türkiye Halk Bankası’na ticari kredi başvurusu yapmak için bizzat Türkiye Halk Bankası şubelerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Halk Bankası tarafından talep edilen belgeleri de hazırlamanız ve yanınızda bulundurmanız lazımdır. Eğer belirlenen şartları uygunsanız Türkiye Halk Bankası’nın sunduğu ticari krediden 48 aya kadar vade olanağıyla ve düşük faiz oranlarıyla yararlanabilirsiniz.

Türkiye Halk Bankası Ticari Kredi Başvurusu İçin Olanağıyla Belgeler Gerekir?

Türkiye Halk Bankası’na ticari kredi başvurusu yaparken birtakım evrakları hazırlamış olmanız gerekir. Bu belgelerin eksik olması ya da yanlış bilgiler içermesi durumunda Türkiye Halk Bankası’na yapacağınız ticari kredi başvurunuzun sekteye uğraması söz konusu. Dolayısıyla yapacağınız başvurunun daha çabuk ve daha sorunsuz neticelenmesi için kurum tarafından talep edilen evrakların tam ve doğru olması gerekir. Bu hususta Türkiye Halk Bankası tarafından ticari kredi başvurusu için talep edilen evraklar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • C. kimlik kartı ve önlü arkalı fotokopisi,
 • Esnaf Odası’na kayıt belgesi,
 • Esnaf sicil tasdiknamesi,
 • Vergi levhası ve fotokopisi.

Yukarıda listelenen bu belgelerle birlikte Türkiye Halk Bankası’na ticari kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Fakat bazı durumlar kurum tarafından ek evrak talebi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla başvuru talebini oluşturmadan önce ilgili kurumu arayarak başvuru esnasında hangi belgelerin talep edileceğine dair bilgi almak sizin yararınıza olacaktır.

Türkiye Halk Bankası Ticari Kredi Şartları Nelerdir?

Türkiye Halk Bankası’ndan ticari kredi çekmek isteyen kişilerin bazı koşulları sağlıyor olması gerekir. Bu şartları sağlamayan kişilerin yapacakları ticari kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Dolayısıyla devlet destekli KOBİ kredisi başvuru talebi oluşturmadan önce gerekli şartları karşıladığınızdan emin olun. Türkiye Halk Bankası’ndan ticari kredi çekmek için belirlenen şartlar şunlardır:

 • Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin icra ettikleri mesleği dair olan meslek odasında kayıtlarının bulunması gerekir. Meslek odasında kaydı bulunmayan kişilerin yapacakları başvurularda kati suretle olumsuz olarak değerlendirilecektir. Kişilerin icra ettikleri mesleği dair olan meslek odasına kayıt olmak için 720 TL civarında bir ücret ödemesi gerekmektedir.
 • Ayrıca başvuruda bulunacak kişilere ait vergi borcu ya da SGK prim borcu gibi borçlara rastlanmaması gerekir. Eğer başvuru sahiplerinin SGK prim borcu ya da vergi borcu olduğun saptanırsa söz konusu olan bu ticari kredi başvurusu da olumsuz olarak yanıtlanacaktır.
 • Kişilerin kredi notları da Türkiye Halk Bankası’ndan ticari kredi çeker bilmeleri için en önemli belirleyici etkenlerden biridir. Zira ticari kredi başvurusu yapan kişilerin kredi notları sorgulanır ve daha önceki kredi çalışmalarında birtakım aksilikler görülmesi ya da başvuru sahibinin kredi notunun düşük olması durumunda kişi Türkiye Halk Bankası’nın ticari kredi desteğinden yararlanamaz.

Eğer yukarıda belirtilen koşullara uyuyorsanız Türkiye Halk Bankası tarafından talep edilen evrakları hazırlamanızın ardından şubeye müracaat ederek ticari kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

KOSGEB KOBİ’lere Ne Kadar Kredi Desteği Sağlar?

KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu kredi desteği tutarı değişiklik göstermektedir. KOSGEB “KOBİ Finansman Destekleri” ve “Kredi Faiz Desteği” kapsamında KOBİ’lere finansman desteği sağlar. Bu hususta KOSGEB, KOBİ’lerin 300.000 TL’ye kadar kullanacakları kredilerin faizlerini üstlenmektedir. Bu hususta KOSGEB’in, KOBİ’lere sıfır faizli kredi verdiği söylenebilir. KOSGEB tarafından sunulan KOBİ destek kredileri ne başvurmak için öncelikle işletmenizin KOBİ statüsünde hizmet veren bir işletme olması gerektiği şartını unutmamalısınız. Akabinde belirlenen diğer şartları karşılıyor olursanız KOSGEB tarafından sunulan KOBİ’lere destek finansmanlarına başvurabilirsiniz.

KOSGEB Kredi Desteğine Nasıl Başvururum?

KOSGEB kredi desteği talebini online yollarla oluşturabilirsiniz. İnternet aracılığı ile KOBİ destek paketleri ne başvurmak için izlemeniz gereken adımlar öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmakla başlamaktadır. KOSGEB veri tabanına kayıt olduktan sonra sisteme giriş yapmalısınız. Bu işlemin ardından ise KOBİ beyannamesini doldurmanız ve onaylamanız gerekmektedir. Bu işlemi tamamlamanızı ne ardından sistemde bulunan “Kobi Finansman Destekleri” programına başvurunuzu yapabilirsiniz.

KOSGEB Kobi Finansman Destekleri Şartları Nelerdir?

KOSGEB KOBİ finansman desteklerinden yararlanmak için de bazı koşullara uyuyor olmanız gerekmektedir. Bu koşullarda tıpkı Türkiye Halk Bankası ticari kredilerinde sağlanması beklenen koşullar gibidir. Öncelikle KOSGEB’e KOBİ finansman desteği başvurusunda bulunacak kişinin vergi borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin kredi notu KOSGEB KOBİ finansman destekleri başvuruları için de önemlidir. Daha önceki kredi çalışmalarında bir takım aksaklıklar gözlenen ve kredi notu düşük olan başvuru sahiplerinin başvurularının olumlu olarak sonuçlanması düşük ihtimaldir. Başvuru sahiplerinin mesleklerini icra ettiği mesleğe dair olan odaya kayıtlarının bulunması da aranan şartlar arasındadır.

KOBİ’lere Destek Veren Diğer Programlar Nelerdir?

KOBİ’lere destek sunan başka uygulamalar ve programlar da mevcuttur. Devlet destekli KOBİ kredileri haricinde bu programlar arasında kendimize uygun olan programa başvuruda bulunabilirsiniz. KOBİ’lere destek veren diğer programlar aşağıdaki gibidir:

 • Gelişen İşletmeler KOBİ Destek Programı: Borsa İstanbul’un sağladığı bir danışmanlık hizmetidir.
 • Kredili Faiz Desteklemesi: Bu programda işletmelerin üretimlerini arttırmak ve daha kaliteli hizmet vermesini sağlamak amacıyla anlaşmalı olan bankalardan faizsiz destek kredisi sağlanmaktadır. Sağlanan krediler için 48 aya kadar vade olanağı bulunmaktadır. Ayrıca kredi üst limiti de 300.000 TL’dir.
 • Laboratuvar Hizmet Uygulaması: Ürün kalitesinin arttırılması için laboratuvar desteğinin sağlanması üzerine yapılan bir uygulamadır.
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: Bu programın kuruluşunda KOBİ’lerin birlik olması amacı güdülmektedir.
 • Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama: Teknolojiye dair fikirleri olan KOBİ’leri desteklemek amacıyla kurulmuştur.
 • Genel Destek Programı: Bu program dâhilinde tanıtım destekleri, eleman eğitimi ve istihdamı desteği, lojistik ve danışmanlık destekleri sunulmaktadır. Ayrıca yurt içi fuarlar da desteklere dâhildir.
 • KOBİGEL: Bu proje ile KOBİ’ler arasındaki rekabetin arttırılması amaçlanmaktadır.
 • Endüstriyel Uygulama: Ürünlerin kalitesinin arttırılması üzerine sağlanan destekleri içermektedir.
 • TEKNOPAZAR: Teknoloji klasmanında hizmet veren KOBİ’lerin uluslararası pazara açılmalarının ve bu hususta rekabet içinde olmalarının desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.
 • KOBİ TEKNO YATIRIM: Teknolojik ürünlerin ticarete dâhil edilmesi ve ihracatının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın