Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi

Kırsal kesimden kente yapılan göçlerin artışı, kırsalda kısıtlanan ekonomik faaliyetler sebebiyle ülkemizde çeşitli ekonomik destek programları hazırlanıyor. Kırsal yaşamda ekonomik hareketliliğin artırılması, köyden kente göçün azaltılması amacıyla, tarım ve hayvancılık alanında kredi ve hibelerle, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar destekleniyor. Çeşitli devlet kurum ve kuruluşları ile kalkınma ajansları tarafından geri ödemesiz hayvancılık kredisi verilerek kırsal kesimde yaşamını devam ettirenlere destek olmak amaçlanıyor.

Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Nedir?

Geri ödemesiz hayvancılık kredisi tabiri ile aslında “hibe” kastediliyor. Kredi; geri ödemesi olan finansal desteklere verilen isimdir. Hibe ise geri ödeme beklenmeyen ekonomik desteklere verilen isimdir. Geri ödeme talebi olmaması özelliği ile hibe, özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşanlar için avantajlı oluyor.

Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Veren Kurumlar

Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında geri ödemesiz hayvancılık kredisi yani hibe veren kurumlar arasında Tarım Ve Orman Bakanlığı en başta geliyor. Bakanlık, sitesinde yayımladığı bilgilerle, hayvancılık ve tarım alanında hangi faaliyetleri hangi oranda destekleyeceğini ilgililere duyuruyor. Tarım Ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekler başlığında; arıcılık, ipekböcekçiliği, keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanlarında ekonomik destek veriyor. Bu destekleri, birim ve adet başına belirli bir miktarda ödeme şeklinde yapan bakanlık, damızlık hayvan, anaç keçi- koyun gibi destekler de sunuyor.

KOSGEB tarafından tarım ve hayvancılık alanında geri ödemesiz hayvancılık kapsamında inşaat, makine ve ekipman desteği sunuluyor. Bu destekler belirli bir limit dâhilinde hibe olarak veriliyor. Ahır, ağıl yapımı, çeşitli makine ve ekipman alımında bu desteklerden yararlanılarak geri ödemesiz ekonomik destek alınabilir. Hayvancılık desteği almak içinse şirket olmak ve şirket faaliyeti yürütmek gerekiyor.

Tarım İl Müdürlükleri’nin verdikleri destekler de geri ödemesiz hayvancılık kredisi kapsamında sayılabilir. Çeşitli illerde bulunan kalkınma ajansları, dönem dönem hayvancılık alanında çeşitli miktarlarda hibeler veriyor. Verilen hibeleri sadece hayvan alımı veya hayvan üretimi için düşünmemek gereklidir. kalkınma ajansları da KOSGEB gibi bina, inşaat, makine, ekipman alımı konularında da destekler sunuyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD proje kapsamında bu şekilde hibeler veriyor. Kurumun internet sitesinde birincil ve ikincil uygulama dönemi kapsamında sayılan illerde hayvancılık destekleri sunuluyor.

Çeşitli bankalar ise devlet destekli hayvancılık kredileri ile hayvancılıkla uğraşanlar için acil nakit ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunuyor. Bu kredilerin vadeleri 60 aya kadar uzatılabiliyor.

Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Kapsamı

Geri ödemesiz hayvancılık kredisi dendiğinde akla ilk olarak hayvan alımı gelse de bu alanda sunulan hibeler, hayvancılığın hemen hemen her alanını kapsıyor. Özellikle KOSGEB ve kalkınma ajansları hayvan alımı dışında;

  • Bina, inşaat, makine ekipmanları
  • İşletmelerin fiziki yapılarının onarımı ve iyileştirilmesi
  • Hayvancılık ürünlerinin işlenip pazarlanması
  • Hayvancılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi
  • Kümes hayvanı etlerinin işlenip saklanması
  • Hazır yem imalatı
  • Balık ve deniz ürünlerinin paketlenmesi ve saklanması, konularında da destek veriyor.

Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Geri ödemesiz hayvancılık kredisi almak isteyenler, öncelikle bu desteği ne amaçla kullanacağına karar vermelidir. Ardından kurum ve kuruluşların verdikleri destek kategorilerini incelemelidir. Örneğin; hayvan alımında kullanılacak olan destekler için; Tarım Ve Orman Bakanlığı’na, makine ekipman, işletme faaliyetleri için destek alınacaksa KOSGEB ve kalkınma ajanslarına başvuru yapılmalıdır. Başvurular için kurumların internet sitelerinden üye olunup detaylar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kimi kurum ve kuruluşlar destek vermek için proje hazırlanmasını isterler. Destek alacağınız kurum ve kuruluşun internet sitesinden üye olarak detayları öğrendikten sonra kuruma şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın