Kadınlar için Teşvik Kredisi Nasıl Alınır?

Ülkemizde, yeni işletmelerin kurulması, faaliyet halinde olan işyeri ve işletmelerin, büyümesi ve geliştirilmesi için bir takım teşvikler, mali ve mali olmayan destekler bulunuyor. Kadınlar için teşvik kredisi, bu destekler ve teşvik ödemeleri arasında çok fazla talep edilenlerden biridir. Özellikle son 5-10 yıl aralığında kadın girişimcilerin desteklenmesi adına çeşitli kurum ve kuruluşların yaptıkları programlar ve eğitimler oldukça ön planda. Bu şekilde teşvik kredisi ve hibeler alan pek çok kadın, kendi iş yerini açarak çok başarılı oldu.

Kadınlar, hayatın her alanında aktifler ve el becerilerini, sanatsal ve estetik bakış açılarını üretime çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Durum böyle olunca kadınlar, herhangi bir işkolunda işyeri açmak ve gerek üretim yapmak gerekse satış ve pazarlama konusunda sıkıntı çekmiyorlar. Kadınlar için teşvik kredisi verilen sektörlerin başında; imalat, tarım ve hayvancılık, turizm, gıda gibi sektörler yer alıyor.

Kadınlar İçin Teşvik Kredisi Nedir?

Teşvik kredisi; ekonomide hareketlilik yaratmak ve yeni işkollarının kurulmasını sağlamak amacıyla, iş kurmak isteyen kişilere ve işyerini büyütüp geliştirmek isteyenlere verilen kredilerdir. Kadınlar için teşvik kredisi ise kadınların özellikle desteklendiği alanlarda verilen teşvik kredileridir. Bu krediler ve sağladığı ödeme kolaylıkları ile işyeri açmak, malzeme, ekipman ve kira giderlerini karşılamak çok daha kolay oluyor.

Teşvik kredisi küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler, kar amacı güden işletmeler, gerçek ya da tüzel kişiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilir.

Kadınlar İçin Teşvik Kredisi Veren Kurum Ve Kuruluşlar

Ülkemizde kredi ve hibe dendiği zaman akla ilk olarak KOSGEB geliyor. Kadın girişimcinin desteklenmesi konusunda da KOSGEB ön sıralarda yer alıyor. Kadınlar için teşvik kredisi veren kurum, girişimcilik eğitimleri ile pek çok kadın için iş imkânı sağlıyor.

Tarımsal Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, bazı anlaşmalı bankalar, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kooperatifler teşvik kredisi veren kurumlar arasında yer alıyor. Bu kurumların her biri, kendi faaliyet alanlarına giren konularda, hibe ve teşvik kredisi gibi mali desteklerin yanı sıra fizibilite desteği gibi mali olmayan destekler de sunuyor.

Ziraat Bankası Kobi Desteği

KOSGEB’in verdiği, kadınlar için teşvik kredisi imkânının yanı sıra Ziraat Bankası da KOSGEB proje destek programı kapsamında KOBİ’lere destek veriyor. Uygun faiz oranları ve ödeme koşuları sayesinde bu krediler, KOBİ’ler için oldukça önemlidir. Bu kredi imkânı, KOSGEP Proje Desteği Programı kapsamında olduğu için krediden yararlanmak için işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması gerekiyor.

Bu kredilerin özelliği ise işletmelere destek olmak amacıyla kredi faizinin bir bölümü veya tamamının KOSGEB tarafından ödenmesidir. Kadınlar için teşvik kredisi kapsamında yararlanılabilecek bir program olan Ziraat Bankası Kobi Desteği; istihdam, makine ve donanım, ihracat gibi alanlarda finansman imkânı sağlıyor.

Ayrıca banka, bu kredilerde %15 faiz indirimi uygulayarak payına düşen desteği sağlıyor. Bunun yanı sıra banka kanallarından yapılan havale EFT işlemleri için %100 indirim ile çek karnesi bedelleri ve takas çek komisyonlarında %50 indirim sağlıyor. Bu kredilere banka şubelerinden başvuru yapılıyor.

Halkbank Kadın Girişimci Paketi

Halkbank’ın kadın girişimler için sunduğu kadın girişimci paketi kapsamındaki krediler de kadınlar için teşvik kredisi niteliğinde ele alınabilir. 55 yaşını aşmamış, mal ve hizmet üretmek, serbest meslek ya da ticari alanda işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi kadınlar bu pakete başvurabiliyor.

Bu paket; azami 1000.000 liraya kadar kredi imkânı sunuyor. Ayrıca kadın girişimciler için çeşitli gayri nakdi krediler de sunan banka ,uygun ödeme koşulları ile kadınlara destek oluyor.

Bir cevap yazın