KGF Kredisi Veren Bankalar

KGF kredisi sunan bankalar, QNB Finansbank, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, Denizbank olarak belirlenmiştir. Bu bankalar KGF kredisi sunarken, yatırım ve işletme finansmanına karşı duyulan kaynak gereksinimlerini karşılarlar. KOBİ’lerin finansmana erişimlerine destek olurken faiz oranlarının tamamının veya bir kısmının KOSGEB’ce karşılandığı kredi seçeneğini sunma yetkisine sahiptirler.

QNB Finansbank’tan KGF Kredisi

QNB Finansbank KGB kredisi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Bu kredi, 250’den az sayıda çalışanı olan KOBİ vasfına sahip gerçek veya tüzel kişi işletmelerine sunulur.
 • Son iki yıl mali verilerinin bir tanesine göre cirosu 125 milyon TL altında olan KOBİ işletmeleri için kullandırılan kredidir.
 • Kredi, 3 ay ödemesiz ve 12 ay vadelidir.
 • TL cinsinden kullanılan kredi için her hangi bir alt limit bulunmazken maksimum 5.000.0000 TL limite sahiptir.
 • 0-25 milyon TL arası ciroya sahip olanlara 1 milyon TL,
 • 25-125 milyon TL cirosu olanlara, 5 milyon TL şeklinde sunulur.

Akbank’tan KGF Kredisi

Akbank KGF kredisi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Kredi, maksimum 3 milyon TL limite kadar kullanılır.
 • KOBİ’lerin finansmana olan erişimlerinin kolaylaştırılması için faiz oranı KOSGEB tarafından karşılanır.
 • 1 milyon TL limite kadar yapılan kredi alım başvuruları için 500 TL başvuru masrafı ödenir
 • 1 milyon ile 3 milyon arası kredi alım başvuruları için 1.000 TL masraf başvuruda karşılanır.
 • Kredi maksimum 60 ay vade ile kullandırılır.
 • Başvuruları Akbank şubelerinden yapılır.

Halkbank’tan KGF Kredisi

Halkbank KGF kredisi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Kredi, maksimum 3 milyon limitler sunulur.
 • Kredi 36 ay vade üzerinden maksimum 12 ay ödemesiz şekilde kullanılır.
 • 1 milyon TL’ye kadar kredi alımı için yapılan başvurularda 500 TL,
 • 3 milyon TL limitli kredi alım taleplerinde 1.000 TL masraf ödenir.
 • KOBİ vasfını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeleri krediden yararlanır.
 • KGF, küçük ölçekli ve girişimci işletmeler için maksimum 50 bin TL miktarında sunulur.
 • Küçük ölçekli işletmeninin sahibi engelli, gazi veya şehit yakını, girişimci bir genç, kadın ise kredinin maksimum limiti 70 bin TL’dir.

Denizbank’tan KGF Kredisi

Denizbank KGF kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Kredi KOBİ işletmesi için alınıyor ise 5 yıl vadeli ve 1 yıl ödemesiz seçenek ile kullanılır.
 • Kredi KOBİ’nin yatım masraflarını desteklemek amaçlı alınıyor ise 10 yıl vadeli ve 3 yıl ödemesiz şekilde kullanılır.
 • Maksimum 3 milyon TL limite sahip kredi, girişimci ve küçük ölçekli KOBİ’ler için 70 bin TL limite kadar sunulur.
 • 1 milyona kadar KGF kredisi başvuruları için 500 TL müracaat masrafı karşılanırken, faiz ödemeleri KOSGEB’ce desteklenir.

Yapıkredi’den KGF Kredisi

Yapıkredi KGF kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Kredi 60 ay vade üzerinden kullanılır.
 • İlk 1 yıllık dönemde ana para ödemesi talep edilmez.
 • Maksimum 3 milyon TL limit ile kullanılırken küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler için miktar sınırı bulunur.
 • 1 milyon limit ile kullanımında 60 ay vade üzerinden aylık 24 bin TL taksit ödemesi gerçekleşir.
 • Küçük ölçekli KOBİ’ler maksimum 100 bin TL limitli KGF kredisini 60 ay vade üzerinden aylık 2.400 TL taksit ile edinirler.
 • Kredinin faiz ödemeleri KOSGEB tarafından yapılır.
 • Krediye KOBİ vasfı bulunmayan işletmeler başvuru yapamaz.
 • Kredi başvuruları şubelerden bizzat evrak teslimi ile gerçekleştirilir.

KGF Kredisi Alım Şartları Neler

KGF kredisi edinme koşulları şu şekilde sıralanır:

 • Yararlanıcının KOBİ vasfına sahip gerçek veya tüzel kişi işletmesi olması,
 • İşletmenin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında faaliyet göstermesi,
 • İşletmenin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,
 • Başvuruların KGF kredilerini sunma yetkisi verilen bankalara yapılması,
 • Başvuru sırasından bir kereliğe mahsus talep edilen müracaat masrafının karşılanması,
 • Başvuruda KOBİ’ye ait yasal belgelerin ve gelir beyan eden evrakların sunulması,
 • İşletme sahibinin temiz sicile sahip olması,
 • Kredi talep başvurusunda 3 milyon üst sınırı geçmeme,
 • Küçük ölçekli işletmeler için belirlenen 70 bin TL sınır çerçevesinde krediden yararlanma,

Bu şartlar kapsamında KGB kredisi kullanılır.

KGF Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

KGF kredisinden yararlananlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Türkiye’nin tüm şehirlerindeki KOBİ’ler,
 • Esnaf ve sanatkarlar,
 • KOBİ vasfında tarımsal işletmeler,
 • Üretim işletmesi sahibi çiftçiler,
 • Küçük veya orta ölçekli işletme sahibi kadınlar ve genç girişimciler,

Bu kişiler bankalara yapacakları başvurular kapsamında KGB kredisi kullanma hakkına sahiptirler.

KGF Kredisi Hangi Faaliyetler İçin Verilir?

KGF kredisi sunulan faaliyetler şu şekilde sıralanır:

 • KOBİ çek karnesi faaliyetleri,
 • İşletmenin yatırım finansmanlarını karşılama faaliyetleri,
 • Başka kredileri yeniden vadelendirme üzerinden ortaya çıkan borçlara kaynak arayışı,
 • Finansal kiralama,
 • Üretim faaliyetlerini iyileştirme için kaynak arayışı,

Bu gibi faaliyetler için KGB kredisi sunulur. KOBİ’ler çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek için finansal kaynağa ihtiyaç duyuyor ise faiz oranları standart koşullara göre daha düşük olan veya tamamı ilgili devlet kurumlarınca karşılanan KGF seçeneklerine başvuru gerçekleştirirler. Bu kredi T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen fon kaynaklı bir kredi çeşididir.

KGF Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

KGF kredisi müracaat belgeleri şu şekilde sıralanır:

 • KOBİ’ye ait bilanço ve gelir tabloları,
 • İşletme sahibi ve ortaklara ait kimlik belgeleri,
 • Kurumlar vergi beyannamesi veya gelir vergi beyannamesi,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • KOBİ adres beyanı,
 • Çalışan kişi sayısını ifade eden başvurudan en az 90 gün önce alınan SGK bildirgesi,
 • İmza beyannamesi,

Bu evraklar ile KGF kredi verme yetkisi bulunana banka şubelerine başvurular gerçekleştirilir.

KGF Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KGF kredi müracaatı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • İşletme sahibi kendisine en yakın QNB Finansbank, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, Denizbank şubelerinden tercih ettiği her hangi birine ziyaret gerçekleştirir.
 • Şubelerde yer alan kredi müşteri temsilciliği departmanı ile görüşme sağlanır.
 • Görüşme sırasında, KGB kredilerinden faydalanılmak istendiği iletilip, bilanço, gelir tablosu, kimlik, imza beyannamesi, faaliyet belgesi, KOBİ adres beyanı, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi gibi evrakların teslimi yapılır.
 • Çalışanlarca iletilen ‘’KGF kredi alım başvuru formu’’ kimlik, iletişim ve KOBİ’ye ait bilgiler ile doldurulup, imzalanır.
 • Form teslimi ardından başvuru tamamlanır.

Bu başvuru kapsamında bankalar tarafından değerlendirme yapılarak olumlu veya olumsuz sonuçlar bildirilir.

KGF Kredi Başvurusu Ne Zaman Cevaplanır?

KGF kredi müracaatı cevaplanma zamanı, şubelerden yapılan form doldurma işlemi üzerinden geçen 7. gündür. Müracaattan 7 gün sonra başvuru sonuçları hakkında bildirim, formda iletilen cep telefon numarası aranarak yapılır. Bu kapsamda olumlu dönüş yapılanlar, başvuru şubesine ikinci bir ziyaret ile KGF kredisi limitlerini teslim alırlar.

Bir cevap yazın