Öğrenim Kredisi Nasıl Alınır?

Yükseköğrenim kredisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Türk vatandaşı olan öğrencilere, devlet tarafından, normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü olmayan borç paradır. Öğrenim kredisi devlet tarafından, ön lisans öğrencilerine, lisans öğrencilerine, 2 yıllık yüksekokul eğitimi alıp 4 yıllık üniversitelere dikey geçiş yapan öğrencilere ve yüksek lisans, doktora öğrencilerine verilmektedir. Fakat 2 yıllık yüksekokuldan dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık üniversiteye gidip intibak sınıfında okuyan kişilere öğrenim kredisi verilmez. Ayrıca, açık öğretim fakültesinde okuyan öğrencilerden yalnızca önceliğe sahip olan kişiler öğrenim kredisi için başvuru yapabilirler. Bu öncelik sahipleri; şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş kişilerdir.

Öğrenim kredisi başvuruları yükseköğrenim kurumunun sitesi olan kyk.gsb.gov.tr’den yapılmaktadır.

Öğrenim Kredisi Nasıl Geri Ödenir?

Öğrenim kredisi devlet tarafından öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca borç olarak verilen bir paradır ve geri ödemesi vardır. Bu geri ödeme, mezuniyet gerçekleştikten 2 yıl sonra başlamaktadır. Bu ödemeler, aylık taksitler halinde geri ödenmektedir.

Geri ödeme koşulu yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerde farklılık göstermektedir. Eğer bir öğrenci öğrenime ara vermede, mezun olur olmaz yüksek lisans eğitimine başlamış ise, öğrenim kredisi geri ödeme hemen başlamaz ve ertelenir. Fakat yüksek lisans eğitimi, mezuniyetten sonra ara verilerek başlamış ise bu borcun ödenmesinde ertelemeye tabi değildir.

Kredi borçları zamanında ödenmediği takdirde, borç miktarı üzerine faiz eklenmektedir. Fakat kişiler, sık aralıklarla çıkan vergi aflarından yararlanarak borçlarını yapılandırma hakkına sahip olmaktadırlar. Vergi dairesinin yapılandırması ile bir ödeme planı oluşturulur ve kişiler bu ödeme planına göre ödemelerini gerçekleştirirler.

Öğrenim Kredisi Kesilebilir Mi?

Öğrenim kredisi gerekli görülen durumlarda kesilebilen bir ödemedir. Bunun için bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer bir öğrenci öğrenim gördüğü kurumdan ayrılır ise, çıkartılır ise ya da geçici olarak uzaklaştırılır ise öğrenim kredisi kesilir. Bir öğrencinin, öğrenci olduğu süre içerisinde çeşitli sebeplerle kesin olarak hüküm giymesi de KYK’nın verdiği kredinin kesilmesine sebeptir. Öğrenim kredisinin kesilmesinin diğer sebepleri de şunlardır:

 • Öğrencinin öğrenim kredisini alma hakkından vazgeçmesi
 • Öğrencinin sağlık sorunları nedeni ile eğitimine ara vermesi
 • Öğretim kurumunun kapatılması
 • Kuruma ait yurttan öğrencinin süresiz olarak uzaklaştırılması
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda bir yıldan fazla süre ile başarısız olması.

Daha önceki düzenlemeye göre, bir öğrencinin asgari ücret ile çalışıyor olması öğrenim kredisinin kesilme nedenleri arasında yer almaktaydı. Fakat yapılan son düzenlemeye göre bu madde kaldırılmıştır ve öğrenciler okurken hem asgari ücretle çalışabilir hem de öğrenim kredisi alabilirler.

Kimler Öğrenim Kredisi Alamazlar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülkenin kurumlarında eğitim görmek, öğrenim kredisi almaya yeterli sebeplerden değildir. Öğrenim kredisini alabilmek için gerekli koşulları sağlaması gereken kişiler olduğu gibi öğrenim kredisini alamayacak olan öğrenciler de vardır, bunlar:

 • Ek süre ile öğrenim görmeye devam eden öğrenciler
 • İntibak sınıfında okuyan öğrenciler
 • Yabancı uyruklu öğrenciler
 • Okuduğu kurumun yurdunda kalıp, bu yurtlardan süresiz olarak uzaklaştırma almış olan öğrenciler
 • Başvuru yaparken gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş öğrenciler
 • KYK’dan daha önce burs veya kredi almış olan öğrenciler
 • Öğrenim gördüğü süre içerisinde bir yıldan fazla başarısız olmuş olan öğrenciler
 • Kesin hüküm giymiş olan öğrenciler
 • Önceliği olan öğrenciler dışındaki açık öğretim öğrencileri
 • Uzaktan eğitim öğrencileri

Öğrenim kredisine dair bilinmesi gereken bir şey daha şudur; şartların değişmesi ve kötüye gitmesi durumunda, KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrencilerin, başvuru ile kredisi bursa çevrilebilmektedir.

Bir cevap yazın