Seracılık Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Seracılık Hibe Desteği iki türlü verilmektedir. Bunlardan ilki zaten serası olan kişilerin seralarını yenilemek için sunulan destektir. Diğer destek ise sıfırdan sera kurmak isteyen çiftçilere yapılan destek türüdür. Sıfırdan sera kuracak olan kişilerin ilgili kurum ile iletişime geçerek başvuru için hangi belgelerin isteneceğini öğrenmesi gerekmektedir. Bu belgelerle birlikle ilgili müdürlüğe müracaat ederek Seracılık Hibe Desteği başvurularını tamamlayabilir. Halihazırda serası olan kişiler ise seralarını yenilemek için ya da yeni yatırımlar yapmak için de bu destekten yararlanabilir.

Seracılık Hibe Desteği Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Seracılık Hibe Desteği’nden yararlanmak için başvuru esnasında birtakım evrakları hazırlamanız gerekmektedir. Bu evrakların eksiksiz olması şarttır. Aksi durumda başvurunuzda aksamalar meydana gelebilir ve evrak eksikliği sebebiyle başvuru süreciniz uzayabilir. Dolayısıyla ilgili kurum tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim etmeniz önerilmektedir. İlgili kurum tarafından Seracılık Hibe Desteği başvurusu için talep edilen belgeler aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • C. kimlik belgesi ve önlü arkalı fotokopisi,
  • Çiftçilik kayıt belgesi,
  • Sera projesinin bir örneği,
  • Söz konusu olan maliyetin yer aldığı belge.

Yukarıda listelenen bu belgeler sıfırdan sera kuracak olan kişilerin Seracılık Hibe Desteği başvurusu esnasında hazırlaması gereken belgelerdir. Bu belgelere ek olarak ilgili kurumun talep edebileceği başka belgeler de bulunabilir. Dolayısıyla sıfırdan sera kuracak olan kişilerin Seracılık Hibe Desteği başvurusu için hangi belgelerin hazırlanması gerektiğine dair ilgili kurum ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Halihazırda serası bulunan ve serasını yenilemek ya da yeni yatırım yapmak için Seracılık Hibe Desteği’ne başvuracak olan kişilerden talep edilen belgeler ise değişiklikler göstermektedir. Bu sebeple serasını yenilemek veya yatırım yapmak için hibe desteğine başvuracak kişilerin de ilgili kurumu araması ve gerekli belgelere dair bilgi alması önerilmektedir.

Seracılık Hibe Desteği Ne Kadar?

Seracılı Hibe Desteği kapsamında yapılacak olan yardımın tutarı 30.000 TL kadardır. Bu hususta hibe projelerinde hesaplama yapılırken KDV’lerin hariç tutulacağı unutulmamalıdır. KDV’ler hariç olarak hesaplanan bu hibe desteği 81 il için de geçerlidir. 20 bin nüfusun altındaki yerleşkelerde yaşayan ve tarımla uğraşmak isteyen kişilere sunulan bu Seracılık Hibe Desteği sunularak bu kişileri seracılığa teşvik etmek planlanmaktadır.

Seracılık Hibe Desteği’nden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Seracılık Hibe Desteği’nden yararlanmak isteyen kişilerin bazı koşullara uyuyor olması gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeyen kişilerin başvurularının olumlu olarak sonuçlanması düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Seracılık Hibe Desteği’ne başvurmak isteyen kişilerin söz konusu olan bu şartları karşılayıp karşılamadığına dikkat etmelidir. Seracılık Hibe Desteği için ilgili kurum tarafından belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Seracılık Hibe Desteği’ne başvuracak kişilerin sera için kullanacağı arazinin 1 dekardan daha büyük olması gerekmektedir. 1 dekardan daha küçük olan araziler için sera hibe desteği alınması olanaksızdır.
  • Söz konusu olan arazinin Örtü altı kayıt sisteminde kaydı bulunması şartı da Seracılık Hibe Desteği için gereklidir. Örtü altı kayıt sisteminde kaydı bulunmayan arazi kapsamında destek alınması gibi bir durum mümkün değildir.
  • Bu krediye başvuru yapacak şahısların daha önceki yıllarda herhangi bir şekilde herhangi bir kurumdan destekleme ödemesi almış olması şartı da bulunmaktadır. Daha önce herhangi bir kurumdan destekleme kredisi almış olan kişilerin bu destekten yararlanmaları olanaksızdır.
  • Serada yapılacak olan sebze üretimi domates ise güve için kullanılacak olan ilaç adeti önemlidir. Bu hususta 1 dekar için 4 adet ilaç kullanılması şartı aranmaktadır.
  • Ayrıca seralarda kimyasal gübre kullanımı katiyen kabul edilmemektedir. Biyolojik gübre kullanımının tespit edilmesi ya da böyle bir beyanda bulunulması durumunda kişiler bu destekten yararlanamayacaktır.

Yukarıda listelenen şartları karşılayan kişilerin Seracılık Hibe Desteği’ne başvurmaları halinde olumlu geri yanıt alma olasılıkları yüksektir. Yine de hibe desteği başvurusu yapacak kişilerin başvurularının inceleneceği ve bunun akabinde destek alıp alamayacağına karar verileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla şartları karşılıyor olsanız dahi başvurunuzun olumlu olarak değerlendirileceğine dair bir garanti vermek doğru sayılmamaktadır. Başvurmadan önce serada yetiştireceğiniz ürünlerin seranın bulunduğu bölge ile uyumlu ürünler olmasına özen göstermeniz başvurularınızın olumlu değerlendirilmesi için artı bir etken olabilir.

Düşük Faizli Seracılık Kredileri Var Mıdır?

Seracılıkla uğraşmak isteyenlerin düşük faizlerle kredi çekebilmeleri mümkündür. T.C. Ziraat Bankası şahıslara seracılık için düşük faizli krediler sunmaktadır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi de keza seracılıkla uğraşacak olan kişilere düşük faizli kredi desteği vermektedir. Bu hususta T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi kapsamında 25 Milyon TL civarında bir kredi desteği almak mümkündür. Ayrıca işletme dönemi için de %50 gibi bir oranda indirim uygulaması da yapılmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası’ndan düşük faizli sera kredisi çekmek isteyen kişilerin T.C. Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Fakat başvuru öncesinde kişilerin T.C. Ziraat Bankası’nı arayarak başvuru esnasında talep edilecek olan belgeleri öğrenmeleri yine kişilerin faydasına olacaktır. Zira bu belgelerde değişiklikler gözlenmesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı kişiler T.C. Ziraat Bankası şubelerini arayıp gerekli belgeleri öğrenerek ve bu belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunursa başvuru süreçleri de hızlanacak ve daha çabuk neticeye varacaktır.

Düşük faizli sera destek kredisi almak isteyen kişilerin sera olarak kullanacağı arazilerin en az 3 dekar büyüklüğünde olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu hususta %50 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Örtü altı tarım işiyle uğraşacak olan işletmelerin başvuruda bulunmaları durumunda bu işletmelere örtü altı tarım kapsamında sunulacak destek ise 1 dekar başına 150 TL olmaktadır.

Seralara KOSGEB Desteği Var Mıdır?

KOSGEB’in seralara destekler sunduğu söylenebilir. KOSGEB de sera kurmak isteyen şahısları destekleyen bir kurumdur. Bu hususta KOSGEB çiftçilere 60 Bin TL ile 370 Bin TL arasında hibe destekleri sunmaktadır. Fakat KOSGEB sera desteği almak isteyen kişilerin öncelikle yapması gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin başında “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” dâhilinde eğitim görmeleri ve bu eğitimleri akabinde söz konusu olan girişimcilik belgelerini almaları gerekmektedir. Bu belgenin alınmasının ardından kişiler projelerini kapsamlı bir şekilde sunum haline getirmeli ve iş planlarıyla birlikte KOSGEB’e başvurup sunum yapmalıdır. Bu hususta projenizin sunumu değerlendirilmeye alınır ve KOSGEB Seracılık Hibe Desteği alıp almayacağınıza karar verilir.

Bir cevap yazın