Tarla Kredisi Veren Bankalar

Tarla kredisi sunan bankalar, Ziraat, Halk, Garanti, Türkiye İş Bankaları ve Finansbank şeklinde belirlenmiştir. Bu bankalar gelir belgesi teslimi veya konut ipoteği üzerinden tarla kredisi kullandırırlar. Diğer bir seçenekte ise tarla arazisinin ipoteği ile ihtiyaç kredisi sunarlar. Her iki gurup krediyi tarla kredisi başlığı altında sunan bankalara başvurular, şubelerin kredi departmanlarından gerçekleştirilir.

Bu kredilerde 100 bin TL limitten yararlanmak için İpoteğe konu olan konutun değerinin 100 bin TL’nin % 50 oranının üzerinde olması gerekir. Diğer yandan gelir belgesi ile tarla kredisine başvuruda, gelirin % 50’ sini geçmeyecek şekilde hesaplanan aylık taksitler çerçevesinde maksimum 60 ay vade üzerinden kredi sunulur.

Tarla Kredisi Alım Şartları Neler?

Tarla kredisi edinme koşulları şu şekilde sıralanır:

 • Başvuran kişinin düzenli kazanılan belirli bir gelire sahip olması,
 • Kredi notunun düşük olmaması,
 • Banka istihbaratının olumlu sonuçlanması,
 • Teminat gösterilen tarlanın imarlı olması ve belediye sınırları içinde yer alamsı,
 • Tarlanın tek hisseli olması, çok hisseli ise tüm ortakların satış ipotekte karar kılması,
 • Daha önce ipotek gerçekleşmemiş tarla olması,
 • Tarlanın satış kabiliyetinin bulunması,
 • İpotek olacak tarlanın kişiye veya anne, baba, eş gibi birincil derece yakınlara ait olması,
 • Yakınlara aitlik halinde yakının kredi çekecek kişiye noter onaylı vekalet vermiş olması,
 • Krediye bir şirket başvuru yapacak ise tarım ürünleri üretim şirketi vasfı taşıma,
 • 18 yaşının üstünde olma,
 • TC vatandaşı olma,
 • Sicilin temiz olması,
 • Tarla kredisi sunan bankaların şubelerine bizzat başvuru gerçekleştirme ve evrak teslim etme,

Bu şartlar kapsamında tarla kredisi alımından yararlanılır. Başvurular ilgili bankaların şubelerine evrakların eksiz teslimi ve başvuru formu doldurma aşamaları ile yapılır.

Kimler Tarla Kredisi Alabilir?

Tarla kredisi edinenler:

 • Tarım faaliyetleri gerçekleştirmek için arazi almak isteyen çiftçiler,
 • Faaliyetlerini genişletmek için arsa almak isteyen tarın şirketleri,
 • Her hangi bir imarlı tarlaya sahip olan ve teminat ile kredi almak isteyen kişiler,
 • Gayrimenkul ipoteği göstererek tarla almak isteyenler,
 • Bu kapsamda 18 yaşının üzerinde olanlar,

Bu kişiler bankalardan tarla kredisi kullanma hakkına sahiptirler.

Tarla kredileri ipotek üzerinden alınma şansı sunulan seçeneklerdir. Kişi kendine ait bir gayrimenkule sahip ise bu konutu banka ipoteğine sunarak, yeni bir tarla alımı için kredi çeker. İpotek sunulmasına rağmen düzenli bir gelire ve bu gelire ilişkin belgeye sahip olunması şartı sağlanmalıdır.

Ziraat Bankası Tarla Kredisi

Ziraat Bankası tarım arazisi kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Tarım arazisinin imarlı halinin ekspertizce hesaplanan değerinin % 50’si kadar kredi verilir.
 • Kredi maksimum 60 ay vade ile sunulur.
 • Kredi alımında imarlı tarla teminat olarak gösterilir.
 • 500 bin TL ekspertiz değerli tarla için maksimum 250 bin TL kredi limit hesaplanır.
 • 60 ay vade üzerinden hesaplanan ödeme planı taksitleri gelir belgesi değerinin % 50 sini geçmeyecek şekilde plana eklenir.

Finansbank Tarla Kredisi

Finansbank tarım arazisi kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Kredi maksimum 120 ay vade üzerinden kullanılır.
 • Maksimum 1 milyon değerinde talep edilir.
 • Cirosu maksimum 20 milyon TL olan tarım şirketleri bu krediden yararlanır.
 • Arsanın teminat gösterilmesi üzerinden kullanılan kredi çeşididir.
 • Teminatın ekspertiz değerinin % 75’i kadar tarla kredisi üst limit hesaplanır.

Halkbank Tarla Kredisi

Halkbank tarım arazisi kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • 2 farklı seçenek üzerinden kullanılır. İlk seçenekte tarım arazisi alımı için konut ipoteği üzerinden ikinci seçenekte tarla teminatı üzerinden ihtiyaç kredisi alımı için tarla kredileri sunulur.
 • Krediler 60 aya varan vade süresi ile kullanılır.
 • Kredi üst limit teminatın ekspertiz değerinin % 80’i kadardır.
 • Kredinin faiz oranı ise % 1.07 olarak hesaplanır.
 • 100 bin TL tarla kredisi aylık 2,366 TL ödeme planı taksitleri üzerinden, 60 ay vadeli seçenek ile kullanılır.

Garanti Bankası Tarla Kredisi

Garanti Bankası tarım arazisi kredisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Bu kredi tarla almak isteyen kişiler, gayrimenkul ipoteği veya gelir belgesi beyanı üzerinden sunulan kredi seçeneğidir.
 • Gösterilen teminatın ekspetiz değerinin % 50’sini geçmeyecek şekilde kredi talep edilir.
 • Kredi ile birlikte hayat sigortası yaptırmak zorunludur.
 • Maksimum 60 ay vade süresi çerçevesinde kullanılır.

İş Bankası Tarla Kredisi

İş Bankası tarım arazisi kredisi hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Kredi gelir belgesi teslimi veya konut ipoteği üzerinden kullanılır.
 • Maksimum 60 vade ile sunulur.
 • İpoteğe konu olan malın ekspertiz değerinin % 70’i kadar talep edilir.
 • İpoteksiz seçenekte, gelir belgesinden yer alan tutarın % 50’sini geçmeyecek şekilde hesaplanan ödeme planı taksitlerinin 60 ay vadelik toplamı kadar kullanılır.
 • Başvuruları İş Bankası şubelerinden yapılır.

İpotekli Tarla Kredisi Alımında Kredi Notu Önemli Mi?

İpotekli tarla kredisinde kredi puanı önemi bulunan bir detaydır. Kredi alımında her ne kadar teminat gösterilmiş olsa dahi kredi notu düşük olan kişilere bankalar kanalında kredi alım onayı verilmez. Findeks kredi notunun risksiz gurupta yer alması halinde her hangi bir gayrimenkul teminat gösterilerek tarla alımı için veya arsa teminatı gösterilerek ihtiyaç kredisi için onay alınır.

Gelir belgesi üzerinden tarla alımı için kredi taleplerinde ise kredi notunun yüksek olması şartı aranana temel gerekliliktir. Kişinin geçmişe yönelik kredi kartı veya kredi borçlarının bulunamaması, başvuru sırasında bankaca yapılan istihbarat ile yasal takibe düşen kredi ürününün bulunmadığının tespit edilmesi halinde kredi alımı için onay verilir.

Bu kapsamda takipte yer alan kredi borçları bulunanlar, borç ödeme işlemleri ardından arsa kredisi başvurularını yaparak onay alma olasılığını yükseltirler. Notun düşük olması ve yasal takibin tanımlı görünmesi, ipotağe rağmen ödeme planı taksitlerinin karşılanamayacağına dair izlenimi kuvvetlendirir.

Tarla Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Tarla kredisi müracaat evrakları şu şekilde sıralanır:

 • Nüfus cüzdanı aslı fotokopisi,
 • Gelir belgesi,
 • İpoteğe ilişkin tapu,
 • Bankanın yönlendireceği ekspertizden alınan rapor,
 • İkamet belgesi,

Bu evraklar ile ilgili bankalara kredi alımı için başvuru gerçekleştirilir.

Tarla Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarla kredisi müracaatı yapmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Kişi kendisine en yakın konumda bulunan, Ziraat, Finansbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası şubelerinden tercih ettiğine ulaşım sağlar.
 • Şubelerde görevli kredi departmanı müşteri temsilcileri ile görüşme sağlanır.
 • Temsilcilere, nüfus cüzdanı, ipoteğe konu olacak konuta ilişkin tapu veya gelir belgesi, ikamet belgesi gibi evrakların tümü teslim edilir.
 • İşlem ardından iletilen ‘’tarla kredisi alım talebi formu’’ kimlik ve iletişim bilgileri ile doldurulup, imzalanarak teslim edilir.

Bu kapsamda başvurular tamamlanır. Başvuru onayı ardından tarla kredisi limitine ilişkin tutar aynı şube kanalı ile teslim alınır.

Bir cevap yazın